Ultevis

Ultevis

Det är en väglös sjumilaskog av månghundraåriga tallar, grova gammelgranar och knotiga fjällbjörkar som omger det stora lågfjällsmassivet Ultevis.Utsikt över Ultevis. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Jörgen Naalisvaara


Ultevis består av urberg där sedimentbergarter blandas med graniter, grönstenar och diabasgångar. Den egentliga fjällkedjan möter vi västerut där Gierkav, Rásek, Skierffe och Tjahkkelij bildar fond. Reservatet gränsar västerut mot Sareks nationalpark och i nordväst till Stora Sjöfallets nationalpark. 

Ultevis fjällurskog är en vildmark, dit turistströmmen inte hittat, med urskogar, myrar, sjöar och bäckar som kan ta ett helt liv att utforska. Men området är också ett urgammalt kulturlandskap, med fångstgropar och gamla samiska boplatser, som vittnar om att det varit vildrenjägares och renskötares marker.

I den västra delen blickar man in i två av Sareks mäktigaste fjälldalar, Sijddojávrre och Rapadalen omgivna av branta fjällkanter. Där är vi i storälgarnas, björnens, järvens och lons marker. Längre österut möter vi ett mer lågmält landskap, där Ulldevisduottars sluttningar och björkskogsklädda berg reser sig ur en matta av barrskog som klarat sig undan motorsågarna. 

Här finns sjöar där storlommen ropar och harrarna vakar, bäckar där drillsnäpporna spelar och öringar pilar iväg och myrar där svartsnäppan och gluttsnäppan spelar ikapp.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

tälta

vandra

göra upp eld

plocka bär och matsvamp

köra skoter

fiska och jaga i enlighet med gällande lagar 

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Ultevis fjällurskog består av flera äldre naturreservat och flera domänreservat. 


http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jokkmokk/Pages/ultevis-fur.aspx#.V3guvQTdKFM.link